Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

DẦU BÁNH RĂNG MOBIL SHC 600

 

MOBIL SHC 600

MOBIL SHC 600 SERIES
Dầu nhờn Mobil SHC 600 Series là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. Các sản phẩm này có thành tích nổi bật vượt xa khả năng của dầu khoáng trong các ứng dụng vận hành khắc nghiệt ở nhiệt độ cao và thấp nhờ sự kết hợp của chỉ số độ nhớt tự nhiên cao và hệ phụ gia độc nhất, thuộc sở hữu. Các sản phẩm này chống trượt cơ học, ngay cả trong các ứng dụng ổ đỡ chịu trượt cao và truyền động bánh răng chịu tải nặng, do đó gần như không bị mất độ nhớt.

Các tính chất điển hình:
MOBIL SHC 600 SERIES         624      625       626       629      630       632     634       636
Cấp độ nhớt ISO:                     32         46         68        150       220       320     460       680
Độ nhớt, ASTM D 445:
cSt @ 400 oC                         32.4      48.0      69.9      143        216       326     430       664
cSt @ 1000 oC                        6.3       7.9       10.9      18.3        25.2      38.6    48.5      62.8

Bao bì:  208 lít


DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP MOBIL GLYGOYLE


  MOBIL GLYGOYLE


MOBIL GLYGOYLE
Dầu tổng hợp dùng cho bánh răng trục vítMobil Glygoyle Series
68
100
150
220
320
460
680
1000
ISO VG Grade
68
100
150
220
320
460
680
1000
Viscosity, ASTM D 445

Cst @ 40oC
68.0
100.0
150.0
220.0
320.0
460.0
680.0
1000.0
Cst @ 100oC
11.8
17.3
26.1
38.1
55.2
77.2
112.4
165.8
Viscosity Index, ASTM D 2270
170
190
210
225
240
250
265
285
Debsity 15oC ASTM D4052
1.079
1.079
1.078
1.077
1.077
1.076
1.076
1.076
Puor Point, ASTM  97oC
-30
-30
-33
-33
-33
-33
-33
-33
Flash Point ASTM D 92
265
265
265
265
265
265
265
260

Dầu bánh răng BP Energol GR-XP

Dầu bánh răng BP Energol GR-XPBP Energol GR-XP


Giá sản phẩm: liên hệ
Bao bì:   209 Lít
Chủng loại: Dầu bánh răng công nghiệp

Chi tiết sản phẩm:

BP Energol GR-XP
Dầu bánh răng công nghiệp
BP Energol GR-XP là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp, có tính bền nhiệt rất tốt và khả năng chịu tải cao. Được sử dụng để bôi trơn các bánh răng công nghiệp loại bánh răng thẳng, bánh răng xoắn và trục vít.

BP Energol GR-XP đạt yêu cầu của qui cách DIN 51517 P.3, AGMA 250.04 và US Steel 224.

Độ nhớt: ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680.

Lợi ích của sản phẩm:

• Khả năng chịu cực áp tốt, chịu tải trọng va đập.

• Khả năng tách nước và chống tạo nhũ tương tốt.

• Khả năng bảo vệ chống mài mòn và ăn mòn tốt, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Energol GR-XP
Phương pháp thử
Đơn vị
150
220
320
460
680
Khối lượng riêng ở 150C
ASTM 1298
Kg/l
0,904
0,907
0,912
0,919
0,926
Điểm chớp cháy cốc hở
ASTM D92
0C
238
241
243
243
246
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
140
210
305
425
630
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
14,0
18,0
22,7
27,2
34,2
Chỉ số độ nhớt
ASTM D2270
-
96
94
92
88
85
Tải trọng hàn dính 4 bi
-
Kg
230
240
240
250
260
Tải trọng Timken OK
-
lb
60/70
60/70
60/70
60/70
60/70
Thử tải FZG (A/8.3/900C)
IP 334
Cấp tải
>12
>12
>12
>12
>12
Thử nghiệm chống rỉ
ASTM D665B
-
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt